Моменти от историята на евангелската методистка епископална църква

II. Библията на български език (PDF)

  • Преводи на Библията на български език
  • д-р Елиас Ригс
  • Православната църква и превода на Библията
  • Отзиви за новия български превод на Библията
  • Първи преводи на Библията
  • Библията на Учителя (фототипно издание 2000г.