Рийс Хауелс – ХОДАТАЙ

Днес в България стана модно да се говори за ХОДАТАЙСТВО. Като че ли българската църква е успяла да оцелее през годините на гоненията без да знае как да ходатайства. Затова е може би нужно да припомним на едно ново поколение вярващи, което не познава молитвата на ходатайство, какво точно означава тази практика за църквата днес. […]

Read More