Д-р СТЕФАН ТОМОВ (25.03.1850, Котел-24.04.1939, София)

А) Автобиографични бележки Християнски сеят, Г. XXVIII, бр. 12 (XII.1924), с. 141-142. Ст. Томов Роден съм в гр. Котел на 25 март 1850 г. Първоначалното си образование получих в родния си град. През 1862 г. д-р A. Л. Лонг, първият мисионер, който положи основите на евангелското дело в Северна България, издействува да бъда приет със […]

Read More

Костадин Томов – мощно употребен от Бог за България

Костадин Томов – мощно употребен от Бог за България Второ разширено издание на книгата “Божият човек Костадин Томов” Материалите събраха: Т. Димитров , Г. Гетов (с) 2002, Издателство “Хармония” – Пловдив Всички права запазени. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор от издателство “Хармония” Скъпи читатели, с особено задоволство ви представяме книгата, описваща живота на първия български апостол на вярата, […]

Read More

БОЖИЯТ ЧОВЕК КОСТАДИН ТОМОВ

КРАЯТ НА ЧУТОТО ОТ УСТАТА НА ДЯДО КОСТАДИН Дотук записах онова, което чух от устата на стареца дядо Костадин. Все нови и чудни случки ми разказваше той. И не знаех, че когато на следната сутрин почукам на вратата на техния апартамент, това щеше да е последното ми посещение в този дом. Сестра Калудка, неговата другарка, […]

Read More