Протестантска църква в ШУМЕН

Протестантска църква в ШУМЕН

Алберт Лонг започва мисионерска дейност през 1857 г. в Шумен, където първоначално е подпомаган от Йосиф Майзнер. Там Лонг се запознава с Р. Блъсков и подпомага литературната му дейност, както и с назначения от д-р С. Хамлин за преводач и помощник Гаврил Илиев. През 1859 г. Лонг се мести в Търново, където се оказва в […]

Read More
КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЕМЕЦ В ГР. ШУМЕН

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЕМЕЦ В ГР. ШУМЕН

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЕМЕЦ В ГР. ШУМЕН На заседание на Американския Борд на Методистката Църква на 20.05.1857 г. е съобщено, че на Уесли Притиман и д-р Алберт Лонг е поверена задачата да установят българска мисия. Притиман си избира за седалище гр. Варна, а д-р Лонг се установява в Шумен, където по-късно пристига и Притиман, последван […]

Read More