Fath. Ladin Popov

Fath. Ladin Popov

  Incredible story of suffering under the Communism Fath. Ladin Popov Within the pages of this article, there nestles the Incredible story of a life of suffering and wandering. From childhood to death, Ladin Popov followed the path of problems, pain, and poverty. From a poor family background, he succeeded In overcoming the dreadful difficulties that plagued […]

Read More

Архивите говорят: п-р Ладин Попов и Славянската религиозна мисия в България

Д-р Вениамин Пеев За разлика от по-големия Харалан Попов, който е автор на няколко автобиографични книги, Ладин Попов (1913-1977) не е оставил своя автобиография. Той е човек повече на действието, отколкото на перото. Животът му обаче се оказва до известна степен по-драматичен от живота на неговия по-известен брат. Този драматизъм е особено дебело подчертаван в […]

Read More