КНИГИТЕ НА БАЩА МИ КРАЛИ КРАЛЕВ

КНИГИТЕ НА БАЩА МИ КРАЛИ КРАЛЕВ

За отношението на баща ми към книгите е не само удоволствие да пиша. Това е нужда. Каквото зная трябва да излезе от мен. То стои там с години, без да избледнява. Вече е време да го облека в думи, и да направя един макар и скромен портрет на човека Крали Кралев, пленен и отдаден на […]

Read More

Каталог на книгите в Библиотека „Стоян К. Ватралски“

Библиотека „Стоян К. Ватралски“ Български бранител Библиотека Ст. Ватралски известява, че са излезли от печат и се пускат в продажба всички творения на известния писател, поет и общественик Ст. К. Ватралски. В нея всеки може да намери нещо полезно за себе си, понеже това са книги не само за художествен прочит, но и за вдълбочаване […]

Read More