Библиотека „Стоян К. Ватралски“

Български бранител

Библиотека Ст. Ватралски известява, че са излезли от печат и се пускат в продажба всички творения на известния писател, поет и общественик Ст. К. Ватралски.

В нея всеки може да намери нещо полезно за себе си, понеже това са книги не само за художествен прочит, но и за вдълбочаване на вечните истини.

Тук се сочат изпитани средства, как може да се изгради нравствен характер и силна личност. Затова изпишете си:

ЧОВЕКЪТ, преценка на автора от други, с 5 илюстрации, с. 200 Цена 40 лв.

том I. БИТИЕ, рими и поеми, II издание, с. 222 50 лв.

том II. ПЪРВОМ ПРАВДА, рими и поеми, II издание, с. 238 50 лв.

том III. ЕВАНГЕЛСКИ ПСАЛМИ, и други християнски песни, с. 176 35 лв.

том IV. СИМВОЛИЧНИ РАЗКАЗИ, басни и параболи, с. 136 35 лв.

том V. МИРОТВОРСТВО, най-великата днес световна проблема, с. 119 25 лв.

том VI. ЩАСТИЕ, как бива човек щастлив и обратно, с. 80 20 лв.

том VII. МОЕТО В АНГЛИЯ СЕБЕПОСЛАНСТВО, Балканска федерация и други есеи, с. 149 30 лв.

том VIII. АМЕРИКА И БЪЛГАРИЯ, техните исторически и морални връзки, с. 384 75 лв.

том IX. ПРОПОВЕДИТЕ НА ЕДИН МИРЯНИН, с. 199 40 лв.

том. X. ИСТИНА, ИСТИНА ВИ КАЗВАМ, есеи, с. 180 35 лв.

том XI. СКАЗКИ, РЕЧИ И ЕСЕИ, сбирка първа, с. 20 40 лв.

том XII. СКАЗКИ, РЕЧИ И ЕСЕИ, сбирка втора, с. 212 40 лв.

том XIII. БИСТРА ВОДИЦА, въздържателен сборник, с. 112 25 лв.

том XIV. АНГЛИЙСКИ И АМЕРИКАНСКИ ДЪРЖАВНИЦИ, с. 176 35 лв.

том XV. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ИВ. ВАЗОВ И ДР, 40 лв. с. 200

том XVI. ПЪСТРА СБИРКА, с. 168 35 лв.

том XVII. ПРЕВОДНИ РАБОТИ, с. 200 40 лв.

том XVIII. ПРИЯТЕЛСТВО 10 лв.

том XIX. ПЪРВОМ ПРАВДА ИЛИ ПЪРВОМ ЛЮБОВ 15 лв.

том XX. ИДЕАЛЕН ХАРАКТЕР 10 лв.

том XXI. ИСКРЕНОСТ 10 лв.

том XXII. ИСТИНА И ЛЪЖА 10 лв.

том XXIII. ИВАН ВАЗОВ КАТО РЕЛИГИОЗЕН УЧИТЕЛ- 10 лв.

На читалища и книжари 50 % отстъпка, а на други 30 %.

Доставят се от Василка Ст. Ватралска, Красно село, бул. „Братя Бъкстон“ N44, София.