Евангелието на Васил Левски

В Наредата и в Устава на БРЦК Апостолът е записал изрично, че в ръководството на всеки революционен комитет трябва да има свещеник. Клетвата на новооглашените, която е написана от Левски започва така: Заклевам се в Евангелието, в честта си и в Отечеството, пред Бога…“ Лично Дякона отбелязва, че „новооглашеният ще се изправи пред една маса, […]

Read More

Евангелието във всички земи (1893 г.) Част 7

Д-р теол. Доний К. Донев „България: Работата в България бе започната през 1857 г., когато Уесли Притиман и Албърт С. Лонг са изпратени като наши мисионери в тази страна. Била е подложена на повече трудности, отколкото която и да е друга наша мисия, бивайки почти унищожена от войни, оставена без постоянен мисионер, изоставена, препълнена, разрушена […]

Read More

Евангелието във всички земи (Част 6)

д-р Теол. Доний К. Донев В остатъка на 1892 и през 1893 г., България присъства в периодичните публикации на Методистката църква само с няколко отметки във финансовите доклади, както следва: „Приходи от 1 ноември 1891 до 31 октомври 1892” показва, че от Българската конференция са приети общо $300 (стр. 577). „Разходи от 1 ноември 1891 […]

Read More