Евангелието във всички земи (Част 5): Българска мисионерска конференция

116 години от Българската методистка конференция на 8 септември, 1892 г. „Евангелието във всички земи” (The Gospel in All Lands), 1892 год., стр. 538. Българска мисионерска конференция Преп. Д-р. Джордж С. Дейвис Последната мисионерска среща конституира Българската мисия като мисионерска [самостоятелна] Конференция. Епископ Джойс откри конференцията в Свищов на 8 септември [1892 г.]. Той обяви […]

Read More

Евангелието във всички земи (Част 4)

България в периодичното издание на Методистката църква д-р Теол. Доний К. Донев Годишният алманах на методистката църква „Евангелието във всички земи” (The Gospel in All Lands) за 1892 отново споменава България на стр. 32-24, но сам с частична статистическа информация, която за съжаление не дава почти никакви сведения за състоянието на българските протестантски църкви. Това […]

Read More

Евангелието във всички земи (Част 3): Мъртва църква

България в периодичното издание на Методистката църква д-р Теол. Доний К. Донев „Евангелието във всички земи” („The Gospel in All Lands”) Ню Йорк, 1892, стр. 8 Броят съдържа статия на Преп. Д-р Джордж Дейвис, озаглавена „Мъртва църква”. Самото заглавие на статията, а и нейното съдържание са изненадващи, тъй като се отнасят за православна църква и […]

Read More