116 години от Българската методистка конференция на 8 септември, 1892 г.

„Евангелието във всички земи” (The Gospel in All Lands), 1892 год., стр. 538.

Българска мисионерска конференция
Преп. Д-р. Джордж С. Дейвис

Последната мисионерска среща конституира Българската мисия като мисионерска [самостоятелна] Конференция. Епископ Джойс откри конференцията в Свищов на 8 септември [1892 г.]. Той обяви трансфери от конференциите на Небраска, Минесота, Ню Йорк, източен Ню Йорк, Ню Джързи, Индиана и Детройт. Преп. Дж. С. Лад и Д. С. Чалис преминаха към конференцията в Съединените щати. На преп. Гавраил Илиев (бел. пр. Gabriel Elieff), най-възрастният член на Мисията, бе дадено почетно пенсиониране.

Представените в няколко фигури статистики на Мисията показаха задоволителен прираст. Бяха отчетени 40 обръщения, с 31 повече; от чакащите членство нарастване с 4, църковни членове нарастване с 32; поддръжници нарастване с 18; средно посещение на неделните служби нарастване с 113; ученици в неделното училище нарастване с 38.

Доволни сме и от финансовия доклад. Започвайки годината с 113 члена (15 имена бяха дупликирани от миналогодишната статистика), общите дарения за Конференцията тази година са $1419. Миналогодишните бяха с точно $1200 по-малко. Тази сума бе изразходена както следва: издръжка $286.03, Мисионерско дружество $201.12; други милосърдни дружества, включително Библейското дружество, Дружество за брошури и образование $213.27; църковна сграда и поправки $578.04, настоящи разходи и неделното училище $213.03.

Най-доброто в доклада бяха сведенията и резултатите от богослуженията в Деня Господен. Епископът води всички богослужения. Святият Дух почете вярата му и подкрепи неговите планове. По време на сутрешната служба, поне осем човека дойдоха напред за молитва. Няколко се покаяха, други бяха възстановени и всички бяха благословени. Беше славен ден, какъвто не е имало преди в историята на Мисията.

Някои новости ни дават причина да погледнем на увеличените резултати. Новият вестник, Християнски свят се разпространява до стотици православни домове, които не можем да достигнем по никакъв друг начин. Един от най-добрите ни служители бе назначен за книгоразпространител. Той ще отвори книжарница за мисионерски книги и Библии в Русе.

Преп. Ст. Томов бе назначен в София, столицата на България. Това назначение бе наложително за да имаме представител в столицата. Изгледите за развитието на Мисията са положителни и ако продължим да гледам от трудностите в нозете ни към източника на помощ със сигурност ще успеем.

Направените назначения са както следва:
Дж. С. Дейвис – суперинтедант
Добрич – без назначение
Хотанца – Дж. Демитреф
Ловеч – Е. Ф. Лоунсбъри
Орхание (Ботевград) – без назначение
Плевен – С. Гечев
Рахова (Оряхово) – без назначение
Разград – без назначение
Русе – Т. Константин
Селви (Севлиево) – без назначение
Шумен – М.Д. Делчев
Силистра – П. Тикчев
Свищов – П. Василев
София – Ст. Томов
Търново – И. Тодоров
Варна – К. Г. Палмидов
Не се чете – без назначение

Дж. С. Дейвис – директор
М. Г. Вълчев и Б. Тодоров – преподаватели в Института по литература и богословие
Е. Ф. Лоунсбъри – директор на Девическата гимназия в Ловеч
Дж. Икономов – книгоразпространител
И. Демитрев напусна без назначение за да учи в едно от нашите училища
Мис Л. А. Шенк – директор
Мис Ела Е. Финчъм – асистент в Девическата гимназия в Ловеч