Борис Грозданов и вердикалските братя

Борис Грозданов и вердикалските братя

Други по-малки групи от църкви със сходен произход и схващания съществуват в Старозагорско и Бургаско с ръководител Иван Брошовски , както и църквите групирани около Борис Грозданов от софийското село Вердикал, наричани вертикалци . Последните две групи общества обаче не поддържат отношения с тинчевистките църкви, водят абсолютно изолиран живот и стигат до много крайни, необосновани […]

Read More

Братя Тихчеви (свещеник Петър Тихчев и Сава Тихчев)

През втората половина на 19-и век, когато Православната църква получава своята независимост, Католическата църква прави опити да разшири влиянието си, а евангелизмът да повдигне културното и духовно ниво на българския народ. Тогава е имало личности, които са търсели правилния път за своето духовно израстване. Особено интересен е случаят с братя Тихчеви. Те са живеели в […]

Read More