УСТАВ НА БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

УСТАВ НА БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

УСТАВ НА БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕАМБЮЛ Божия Църква в България е верска общност на християни, които с убеждение изповядват и с усърдие се стремят да приложат в живота си основните истини на Божието Слово – Библията. Членовете на Божия Църква в България имат една библейска изповед и еднакви библейски практики в богослужението и в […]

Read More

ПЛОВДИВ – ЦЕНТЪР НА ПРОТЕСТАНТСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ (1892-1941)

проф. д-р Росица Ангелова Протестантството и протестантската пропаганда в българските земи през ХІХ и ХХ в. е тема, която е разработвана в българската историография. Сравнително ясно са очертани началото на протестантската пропаганда в българските земи през възрожденската епоха[1], просветната, благотворителната, литературно-издателската и медицинската дейност на мисионерите, работата им в областта на въздържанието и т.н. За […]

Read More