Pastor Hristo Kulichev in John Piper’s book CORONAVIRUS AND CHRIST

Pastor Hristo Kulichev in John Piper’s book CORONAVIRUS AND CHRIST

Published on May 10, 2020 by Benjamin J. Montoya Chapter 11: Loosening Roots to Reach the Nations Finally, “in the coronavirus God is loosening the roots of settled Christians, all over the world, to make them free for something new and radical and to send them with the gospel of Christ to the unreached peoples […]

Read More
Борис Грозданов и вердикалските братя

Борис Грозданов и вердикалските братя

Други по-малки групи от църкви със сходен произход и схващания съществуват в Старозагорско и Бургаско с ръководител Иван Брошовски , както и църквите групирани около Борис Грозданов от софийското село Вердикал, наричани вертикалци . Последните две групи общества обаче не поддържат отношения с тинчевистките църкви, водят абсолютно изолиран живот и стигат до много крайни, необосновани […]

Read More