АРХИВ: Български евангелистки въздържателен съюз

АРХИВ: Български евангелистки въздържателен съюз

ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ АРХИВ: Български евангелистки въздържателен съюз, ЦДА, 1027 К, 52 а.е., 1893 – 1940 ЦДА – 12 Номер на опис:1 Номер на фонд:1027К 1893-1940 “Български въздържателен съюз” (1893-1928). “Български евангелистки въздържателен съюз” (1928-1940). Основан през 1893 г. под наименование “Български въздържателен съюз”. бединява организираните от българската евангелистка църква въздържателни дружинки за борба […]

Read More
АРХИВ: Съюз на евангелистките църкви в България

АРХИВ: Съюз на евангелистките църкви в България

ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ Съюз на евангелистките църкви в България, ЦДА, 1028 К, 56 а.е., 1888 – 1948 Инвентарен опис: Основан през 1888 г. Закрит през 1948 г. Устави на евангелистки църкви и д-ва в България; програми и протоколи от събори и отчети, донесения, писма и др. до тях, протоколи, рапорти, окръжни, преписки на Бюрото […]

Read More
ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ

ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ

Български евангелистки въздържателен в България, ЦДА, 1027 К, 52 а.е., 1893 – 1940 ЦДА – 12 Номер на опис:1 Номер на фонд:1027К 1893-1940 “Български въздържателен съюз” (1893-1928). “Български евангелистки въздържателен съюз” (1928-1940). Основан през 1893 г. под наименование “Български въздържателен съюз”. бединява организираните от българската евангелистка църква въздържателни дружинки за борба против употребата, производството и търговията с алкохол […]

Read More