АРХИВ: Български евангелистки въздържателен съюз

ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ

АРХИВ: Български евангелистки въздържателен съюз, ЦДА, 1027 К, 52 а.е., 1893 – 1940

ЦДА – 12

Номер на опис:1

Номер на фонд:1027К

1893-1940

“Български въздържателен съюз” (1893-1928).

“Български евангелистки въздържателен съюз” (1928-1940).

Основан през 1893 г. под наименование “Български въздържателен съюз”. бединява организираните от българската евангелистка църква въздържателни дружинки за борба против употребата, производството и търговията с алкохол и др. наркотични вещества. През 1928 г. е преименуван на “Български евангелистки въздържателен съюз”. Член е на Българската въздържателна федерация.

СЪДЪРЖА: Устави, протоколна книга на настоятелството, рапорти и отчети за дейността на дружинките и съюза; окръжни, преписки и др. по основаване и възстановяване на дружинки и приемане нови д-ва за членове на съюза, организиране на събрания, сказки, вечеринки, агитационни мероприятия и противоалкохолни акции, отчитане на членски внос и абонамент за съюзните издания, подготовка и провеждане на конгреси, участие в Българската въздържателна федерация и в международни конгреси; годишен план на съюза, статистически сведения за състава и работата на дружинките и списъци на ръководствата им; писма и окръжни от МБ за борба с алкохолизма и др.

Архивна единица № 1 / / Протоколна книга на настоятелството с протоколи от учредителни и поредните конгр… (1893 – 1925)

Архивна единица № 2 / / Протоколна книга на настоятелството с протоколи от учредителни и поредните конгр… (1893 – 1925)

Архивна единица № 3 / / Писма от дружините за изпращане устави, за пласиране на въздържателни книги, рап… (1911)

Архивна единица № 4 / / Пълномощни на делегати, отчети на настоятелства на д-ва, молби и писма на д-ва з… (1915)

Архивна единица № 5 / / Рапорти от настоятелства на дружините и ръководството на съюза, писма за провежд… (1920)

Архивна единица № 6 / / Писмо от Д. Н. Фурнаджиев – делегат от съюза на Международния въздържателен конгрес (1923)

Архивна единица № 7 / / Писма до въздържателни дружини за възстановяване разтурените дружини, затягане д… (1924)

Архивна единица № 8 / / Рапорти от дружества за дейността им, отчет на съюза, окръжни, бюджети … (1926)

Архивна единица № 9 / / Писма, окръжни, рапорти, телеграми за провеждане на конгрес на съюза. (1927)

Архивна единица № 10 / / Писма от дружините за избиране делегати за конгреса, от въздържателни съюзи (1927)