Верните труженици на библейското дело

Верните труженици на библейското дело

п-р Бедрос Алтунян Тази статия може да ни помогне да разширим познанията си за верните труженици на библейското дело. Десетилетията между 1920 г. и 1940 г. са много плодотворни и благословени в разпространението на Божието слово у нас. Нашият народ преживява едни от най-трудните години в своята нова история. След неуспешните две  Балкански войни и […]

Read More
Новият завет и преводаческият талант на Неофит Рилски

Новият завет и преводаческият талант на Неофит Рилски

Новият завет. За да се оцени преводаческият талант на Неофит Рилски трябва дасе изтъкне,че неговиятпреводе единственоуспешенот няколкоподобни опита. Идеята за създаването на организация, отговорна за преводи на Библията на понятен за мнозинството от хора език тръгва от Германия през 18 в., в началото на 19 в. тя е поета в Англия,след което се разпространявакъм Америка,Холандия […]

Read More