Начало на протестантството по българските земи (1815)

д-р Теол. Доний К. Донев Протестанството по българските земи започва преди почти 200г. с първото пътуване на мисионера Робърт Пинкертън през 1815 в търсене на преводач за издадената половин век по-късно Цариградска Библия. Дейността на Пинкертън е тясно свързана с Британското и чуждестранно библейско дружество (БЧБД) и неговия руски клон в Санкт Петербург (РБД). Кореспонденция […]

Read More

ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТИ НА НАВЛИЗАНЕТО НА ПРОТЕСТАНТСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

(върху случая на Баптистката църква) Светла Енчева Настоящото изложение си поставя за цел да анализира характеристиките на протестантското в България във връзка с политическите контексти на навлизането им. Тъй като жанрът “доклад за конференция” предполага стегнатост на изложението, ще се спра основно на Баптистката църква. Тук веднага възникват въпросите – а съществува ли изобщо подобна […]

Read More

Протестантството в България в контекста на Освободителната война и учредяването на самостоятелна българска държава

Институт за протестантска история Войната от 1877-78 г. е последната от поредицата войни между Руската и Османската империи през 18 и 19 век, израз на противопоставянето на интересите на двете държави за контрола върху териториите на Балканския полуостров и Проливите. Именно тези земи се оказват ключов фактор в концепциите за развитие и могъщество на двете […]

Read More