Д-р Алберт Лимери K. Лонг (04.12.1832-28.07.1901)

През XIX век, в последните години от турското робство и времето след Освобождението на България, една от многото светли личности, посветили целия си земен път с много любов и преданост към българския народ, е д-р Алберт Лонг. Защо се спираме върху личността на д-р Лонг? Д-р Лонг е първият методистки мисионер в България, който спомогна […]

Read More