Станимашките младежи

Веселин Игнатов Чували ли сте да има днес младежко християнско дружество към някоя от нашите църкви? Аз, поне, не съм. Но в миналото е имало. За едно такова дружество искам да разкажа. Преди около 100 години амвонът на евангелската църква в Станимака (от 1934 г. Асеновград) е заеман от пастор Иван Цаков. Той е бил […]

Read More

ДВЕ УЧИТЕЛКИ ОТ ЧЕХИЯ ПРЕПОДАВАТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕДИ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ДВЕ УЧИТЕЛКИ ОТ ЧЕХИЯ ПРЕПОДАВАТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕДИ ОСВОБОЖДЕНИЕТО В рамките на Османската империя и при силния гръцки духовен натиск през ХІХ в., българският народ успява да изпълни програмата, която начертава пред него отец Паисий още в средата на ХVІІІ в. Хилендарският монах в своята скромна по обем, но огромна по значение „История славянобългарска“ […]

Read More