ЕВАНГЕЛИСТИ и УЧЕНИЦИ

„ИЗГРЕВЪТ” на Бялото Братство том.24 ЕВАНГЕЛИСТИ и УЧЕНИЦИ (PDF) 1. Д-р Стефан Томов 2. На аудиенция при Княз Батенберг 3. Снимков материал 4. Евангелските ветерани 5. Дафинка Доганова 6. Стоян Кръстов Ватралски 7. Самраянин 8. Методи Жеков Марков – в.„Български бранител” и учителят Дънов 9. Драгомир Иванов Василев 10. Павел Драгомиров Василев

Read More

Д-р СТЕФАН ТОМОВ (25.03.1850, Котел-24.04.1939, София)

А) Автобиографични бележки Християнски сеят, Г. XXVIII, бр. 12 (XII.1924), с. 141-142. Ст. Томов Роден съм в гр. Котел на 25 март 1850 г. Първоначалното си образование получих в родния си град. През 1862 г. д-р A. Л. Лонг, първият мисионер, който положи основите на евангелското дело в Северна България, издействува да бъда приет със […]

Read More

АМЕРИКАНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ И МЕТОДИСТКАТА ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА

Илюстрован юбилеен албум 1878-1928. Ред. Евгения Марс. София, Евгения Марс, 1929, с. 391-393. Флайб X. Бляк Директор на Американското училище в София Четири заведения главно са застъпвали такава дейност в България. Това са следните: Роберт Колеж в Цариград, Американският колеж за момичета в Цариград, Американските училища в Самоков и Американското училище в Ловеч. Голям брой […]

Read More