ПЕТЪР ДЪНОВ И MЕТОДИЗМЪТ

Хари Салман Когато двадесет и осем годишният Петър Дънов пише през 1893 г. своето есе за миграцията на тевтонските племена и християнизирането им, той е студент по теология в методисткия универитет в Бостън, САЩ. Предната година той е завършил висшето си образование по теология към методистка семинария в Медисън, Ню Джърси. Шест години по-рано, през […]

Read More

Освещаването на Методистката Епископална Църква в гр. Ловеч

Християнски сеят, Г. IV, бр. 11 (XI.1895), с. 165. В гр. Ловеч Мисията на Методистката Епископална Църква от дванадесет години насам има Девическо училище, от което са вече излезли няколко благовъзпитани девици. Отдавна се е чувствувала нужда и от едно църковно здание, дето да се събират на богослужение всички, които желаят да слушат живото Евангелско […]

Read More

Основаване и организиране на мисията в Свищов

След освобождението, в годините когато Петър Дънов учи в Свищов,“… в Северна България е имало мисионерска дейност на 9 места: Русе, Свищов, Търново, Ловеч, Орхание/Ботевград/, Лом, Плевен, Видин и Тулча.“ [3-142] „Началото на методисткото дело в Свищов е положено през 1863 година от д-р Алберт Лонг-американски мисионер, завършил богословие в Бостънският университет, професор и известен […]

Read More