METHODIST CONFERENCE – Bulgaria, 1865

METHODIST CONFERENCE | Cambridge Chronicle, Volume XX, Number 13, 1 April 1865 N. X. CoMKKItKNC’K OK THK M. E. CIIURCII. —Thu «ixty–ixi.li annual mifafl of tbfl twlj opened in the Methodist Church on Harvard street on Wednesday morning last anil continued during the remainder of the week. Wallop O. C. linker presided, aud X. A. […]

Read More

Българската евангелска църква и Евангелската методистка мисия (Част 2)

„ИЗГРЕВЪТ” на Бялото Братство том.24 III. История на Българската евангелска църква и Евангелската методистка мисия (Част 2) (PDF) 4. Проникване и разпространение на методизма в България 5. Държавната политика към евангелските църкви и общество Бяло Братство 6. Приносът на евангелистите за България 7. Герои на вярата

Read More