Второ лятно училище на българските евангелски проповедници – Ловеч

Християнски свят, Г. VIII, бр. 9 (IX.1899), с. 129-130. Преди три години се държа в гр. Самоков първото Лятно училище на българските евангелски проповедници. Тази година второто Лятно училище се държа в гр. Ловеч от 28 миналий юлий до 4-й август. Целта на събирането на евангелските проповедници на така нареченото Лятно училище е да се […]

Read More

Методистката мисия в България

Протестантската мисия в България се възприема като „съставна част от общия идеен процес на българското Възраждане – заместване на средновековния религиозен мироглед с модерен рационално-позитивистичен. Освен мисионери протестантските деятели са учители и книжовници, носители на по-висока култура и прогрес.“ [4-62] Двете течения на протестантизма си поделят територията за работа в страната – Северна България става […]

Read More

ПЕТЪР ДЪНОВ И MЕТОДИЗМЪТ

Хари Салман Когато двадесет и осем годишният Петър Дънов пише през 1893 г. своето есе за миграцията на тевтонските племена и християнизирането им, той е студент по теология в методисткия универитет в Бостън, САЩ. Предната година той е завършил висшето си образование по теология към методистка семинария в Медисън, Ню Джърси. Шест години по-рано, през […]

Read More