„ИЗГРЕВЪТ” на Бялото Братство том.24
III. История на Българската евангелска църква и Евангелската методистка мисия (Част 2) (PDF)

4. Проникване и разпространение на методизма в България
5. Държавната политика към евангелските църкви и общество Бяло Братство
6. Приносът на евангелистите за България
7. Герои на вярата