Ромите обикновено приемат доминантната религия на страната, в която живеят, като често запазват аспекти на спобтвените си вярвания. Ромската религия има високо развито чувство за морал, забрана и свръхестествено, въпреки че често не бива призната от организираните религии.

Официално, голяма част от ромите на Балканите (бивша Югославия, България, Македония и Албани) и Crimean Roma са мюсюлмани. Откриват се мюсюлмански елементи във всекидневния им живот: в имената им; кулинарията, дрехите и някои церемонии. В България, ромите мюсюлмани, с изключение на най-консервативните, празнуват мюсюлманските празници. Най-големите за целия мюсюлмански свят са двата Байряма – Курбан/Коч Байрям и Рамазан/Шекер Байрям.

Останалите роми са Християни – католици, православни, а понякога и протестанти (в Латвия, Естония, Финландия и Швеция). След Втората Световна Война голям брой роми се присъединяват към евангелистките движения. През последните 50 години роми стават свещенници и за първи път създават свои
църкви и мисионерски организации. Днес в някои държави, мнозинството от ромите принадлежат към ромски църкви. Тази неочаквана промяна сериозно допринася за по-доброто възприемане на ромите в обществото. Работата, която извършват се смята за по-лигитимна и ромите започват да получават
разрешения за комерсиални дейности.

Евангелистки ромски църкви съществуват днес в почти всички държави, в които има уседнали роми. Това движение е най-ясно изразено във Франция и Испания; съществуват над хиляда ромски църкви (познати като „Филаделфия”) в Испания, а само в Мардид са почти сто. В Германия, най-многобройната група е на полските роми, които имат своята главна църква в Манхейм.

През последните години, няколко други религиозни общности се разпространяват сред ромите: петдесятна– сред калдъраши, ловери, синти, най-вече в Западна Европа. В Англия вълната на преминаване към ромската петдесятна църква започва в началото на осемдестетте и продължава до днес сред английските роми. Много семейства се отказват от определени традиции, които са считани за несъответстъващи с мисионерските учения като наппример гадаенето и посещават често службите в църквата. В рамките на общността се обучават духовници, които се изпращат като мисионери в цялата страна и в чужбина сред другите ромски общности.

Други духовни общности като баптистите, църквата на адвентистите от седмия ден и Свидетелите на Йехова са активни на територията на Румъния и други държави. Въпреки принадлежността им към определена религия, традиционните вярвания на Ромите остават в сила и са силно дуалистични: от една страна е Del или Devel (Господ), източник на всичко добро, на светлината и защитник на човека, а от другата стои Beng, Дявола, източник на всяко зло, на тъмнината и враг на човека. Това дуалистично схващане води началото си от старите ориенталски догми. Устната фолклорна традиция на ромските об

Comments