Федерация на Балканските народи. в-к „Духовна обнова“ бр.5/6, 1928г.

[pdf-embedder url=“https://protestantstvo.com/wp-content/uploads/2013/11/duhovna_obnova_5_6_1928_federatsia_na_balkanskite_dargavi.pdf“ width=“600″ height=“700″] Федерация на Балканските държави От Ню-Йорк до София Една Швейцария на Балканите блян невъзможен ли е? Духовна обнова, Г. VII, бр. 5-6 (V – VI.1928), с. 2-4. Стоян Кръстов Ватралски Преди да разискаме самия предмет и неговите задачи, нека си обясним: Що е държавна федерация и кои именно държави трябва да […]

Read More