Ромска духовна култура

Ромите обикновено приемат доминантната религия на страната, в която живеят, като често запазват аспекти на спобтвените си вярвания. Ромската религия има високо развито чувство за морал, забрана и свръхестествено, въпреки че често не бива призната от организираните религии. Официално, голяма част от ромите на Балканите (бивша Югославия, България, Македония и Албани) и Crimean Roma са мюсюлмани. Откриват се мюсюлмански […]

Read More