3 март и протестантите: култура, политика и духовност

Д-р Теол. Доний К. Донев „Българският превод на Библията е най- грамотната книга, що имаме на езика си” казва писателят-политик Стоян Михайловски за новия протестантски превод от 1871г. “Преводът на Библията туря край на езиковата безредица и на боричкането на разни наречия за първенство,” потвърждава и поетът Пенчо Славейков. Изследвайки културния и исторически ефект на протестантската Библия и […]

Read More

Ромска духовна култура

Ромите обикновено приемат доминантната религия на страната, в която живеят, като често запазват аспекти на спобтвените си вярвания. Ромската религия има високо развито чувство за морал, забрана и свръхестествено, въпреки че често не бива призната от организираните религии. Официално, голяма част от ромите на Балканите (бивша Югославия, България, Македония и Албани) и Crimean Roma са мюсюлмани. Откриват се мюсюлмански […]

Read More