ПРЕБРОЯВАНЕ на ПРОТЕСТАНТИТЕ в България 2021

На 7 септември 2021започна Кампания по преброяване на населението на Р. България от Националния статистически институт, 2021.
От изключителна важност е всички християни от протестантските вероизповедания и общности да посочат в анкетата

в часта “Вероизповедание” (Н12)

принадлежност към Протестантското християнство.

Според действащото законодателство Чл. 28.(2) (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Разпределението на държавната субсидия се одобрява ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на самоопределилите се лица към съответното вероизповедание по ал. 1 към общия брой преброени лица при последното преброяване на населението по данни на Националния статистически институт, както следва:
1. за вероизповеданията с по-малко от 1 на сто на самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица по ал. 1 – в размер, определен за всяко вероизповедание;
2. за вероизповеданията с повече от 1 на сто от самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица по ал. 1 – в размер, определен за всяко вероизповедание, като за едно самоопределило се лице се предвижда субсидия в размер, не по-малък от 10 лв.
(3) На вероизповедание, на което е определена субсидия в по-малък размер от размера, който се полага съгласно критерия по ал. 2, т. 2, държавната субсидия, която се одобрява, не може да бъде по-малка от 15 млн. лв.
Към момента на тези критерии отговарят:
Българската православна църква с 4 374 135 лица
Мюсюлманското вероизповедание с 546 004 човека
Към протестантите са се причислили едва 64 476 души, а 1 на сто от самоопределилите се лица при население 7 млн. се равнява на 70 000 души.

Нека бъдем отговорни!

Образец на анкетна карта: https://census2021.bg/…/karta_jilishta_16str_obrazec.pdf

НСИ разчита на това колкото се може повече хора да се преброят електронно поради факта, че е най-безопасното и сигурното преброяване. Електронното преброяване е максимално улеснено и осигурява по-бързи резултати. От НСИ се надяват колкото се може повече хора да се самопреброят електронно.

Когато приключите със самопреброяваенто, се генерира самостоятелен код, че всичко се преминало изрядно и след това преброителите събират кодовете. До 17 септември 2021 продължава самоелектронното преброяване и след това продължава по стандартния начин. Към момента са ангажирани около 27 000 души, от които над 20 000 са преброители, а останалите са контрольори. Всички те са инструктирани как да спазват мерките, определено разстояние и е осигурена възможността на всички, които желаят да се ваксинират.

ВСИЧКО за ПРЕБРОЯВАНЕ 2011

Българският юрист Христо БЕРОВ: ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ВЯРВАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 г. https://pastir.org/?p=2181

д-р Николай НЕДЕЛЧЕВ и ОЕЦ: ОТНОСНО: Преброяване 2011 г. https://pastir.org/?p=2247

Съюз на Евангелските съборни църкви. Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2011 http://sesc-bg.org/node/399

ЕПЦ-Русе: ПРЕБРОЯВАНЕ: http://www.epc-ruse.org/2011/02/census/

Български евангелски църкви по света http://bulgarianchurches.com/