Ромската евангелска общност в България

Ромската евангелска общност в България

  Ромската евангелска общност в България   Константина Митева Историческият развой на ромската евангелска общност в периода 1990- 2010 г. заслужа внимание, тъй като има отношение към рационализирането на въпроси, касаещи социалното развитие на българското общество. Настоящата статия има за цел да представи ромската евангелска общност през призмата на няколко подтеми, а именно: 1. факторите […]

Read More

Пререгистрацията на евангелските църкви и Бялото братство в края на 50-те – началото на 60-те години на ХХв.

ac. Живко Лефтеров В своята книга „Безкръвното гонение на църквата” пастор Павел Игнатов посвещава една подглава на въпроса, озаглавявайки я „Регистрацията като натиск върху Църквата”…. задоволявайки се единствено с общи разсъждения, нямащи нищо общо със заявената тема. В следващата си книга „Проблеми на евангелизма”, Павел Игнатов отново се спира на въпроса с регистрацията на евангелските църкви…. […]

Read More