Стефан Бочев: БЕЛЕНЕ (PDF): ИЗТЕГЛИ

МАЛКИЯТ СИБИР. ЛАГЕРНАТА МЕМОАРИСТИКА НА СТЕФАН БОЧЕВ: Гласът от подземието

Владимир Донев

Представата за „прекрасния остров“ отвежда и към литературни реминисценции с жанровете на утопията и антиутопията. Това е сърповидният остров на Томас Мор, но и реализираната тоталитарна утопия на остров Персин. Авторът я развенчава по различни начини – с изнесените истини и анализите за лагерната система и деформациите в новото общество, чрез полемичните и публицистичните моменти, но и с художествени похвати на гротесково-алегоричния подход, присъщ за антиутопията при Джордж Оруел, с разгръщането на образните паралели между човешкия и животинския свят от заглавията на отделните части през изграждането на стопанството на остров Персин и „договедяването“ на лагеристите пастири до възцаряването на истинския рай в ада чрез християнското светоусещане и прозренията през видимостите във високия смисъл на описаните събития и места.