ІІІ Управление ДС София, 27 март 1958: Eвангелски пастор

Строго секретно! ІІІ Управление ДС София, 27 март 1958 год. В с. Гецово, Разградско, била проведена служба в църквата от свещеници. Свещеникът на с. Благоево говорил на богомолците, че трябва да посещават църква, за да се избегне атомната война. В неделя да не работят, на църква да ходят, за да се предотврати войната. В Павликени […]

Read More

Отношение към социализма Протестантските секти в България

София, Партиздат, 1972, с. 78-84. Реакционната идейно-политическа насоченост е пронизвала цялата дейност на методистите у нас. Тя е характерна както за различните им форми за широка работа сред населението, така и за духа на възпитанието в различните им училища. Обявявайки се уж против прокарването на каквато и да било политика в работата на училищата, мисионерите-методисти […]

Read More
Ромската евангелска общност в България

Ромската евангелска общност в България

  Ромската евангелска общност в България   Константина Митева Историческият развой на ромската евангелска общност в периода 1990- 2010 г. заслужа внимание, тъй като има отношение към рационализирането на въпроси, касаещи социалното развитие на българското общество. Настоящата статия има за цел да представи ромската евангелска общност през призмата на няколко подтеми, а именно: 1. факторите […]

Read More