„Пропаганда и агитация“ на ЦК на БКП

Документи от архива на Българската комунистическа партия (БКП) Информация на завеждащ отдела „Пропаганда и агитация“ на ЦК на БКП за състоянието и задачите на атеистичната пропаганда в страната 16 юли 1959 година ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение решението на Политбюро на ЦК на БКП „Относно мерките за засилване и подобряване на атеистическата пропаганда в страната“ Решението на […]

Read More

Блудният син, който никога не се завърна

Весела Илиева | MediaPool.bg Влажна есен изпраща 19 век. От амвона на голяма бяла църква слиза с бързи, тежки стъпки пасторът – снажен мъж, когото непознати често бъркат по осанката и облеклото с банкера в града. Мигове преди това хоралите под покрива на сградата са заглъхнали, проповедта е прекъсната от момичешки писъци. Само циничният смях […]

Read More