Регистрирани вероизповедания към 1995г.

Магдалена Видева, „Стандарт“ – 23.04.95 г. Евангелски църкви : 1. Евангелска методистка епископална църква в България, утвърдена по чл.6 на 08.11.1990 г. от зам.-министър председател Нора Ананиева 2. Българска божия църква – 27.12.1990 г. от Виктор Вълков 3. Българска евангелска Църква Божия – 07.11.1990 г. от Нора Ананиева 4. Съюз на Църквите от Седмия ден – 07.11.1990 […]

Read More

„Пропаганда и агитация“ на ЦК на БКП

Документи от архива на Българската комунистическа партия (БКП) Информация на завеждащ отдела „Пропаганда и агитация“ на ЦК на БКП за състоянието и задачите на атеистичната пропаганда в страната 16 юли 1959 година ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение решението на Политбюро на ЦК на БКП „Относно мерките за засилване и подобряване на атеистическата пропаганда в страната“ Решението на […]

Read More