Ранна мисионерска дейност в Търново

Чуждата мисионерска дейност в Търново в средата на ХІХ век е свързана със засиленото присъствие на чужденци по търговски, политически или дипломатически поводи. След 1840-те години Търново става обект на чуждестранен интерес, породен от развитие на занаятите, в това число на бубарството. С униатското движение движение в града започват да се застояват за по-дълъг преиод италианци, унгарци, австрийци. Някои от тях поддържат тесни връзки с […]

Read More
Д-р Алберт Лонг и българското Възраждане

Д-р Алберт Лонг и българското Възраждане

1. Въведение Биографични бележки върху американския и българския период на Алберт Лонг Д-р Алберт Лонг е роден във Вашингтон, щата Пенсилвания, през 1832. Баща му работил в продължение на 50 години като активен член на Питсбъргската конференция на Методистката епископална църква. Той бил надзирател в методисткото сиропиталище в Питсбърг, а освен това бил пастир, отговорен […]

Read More
АРХИВ: Методистка евангелистка църква в България

АРХИВ: Методистка евангелистка църква в България

ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ Колекция „Методистка евангелистка църква в България“, ЦДА, 2017 К 1973-1992 Евангелизмът (протестантството) в България се развива в резултат от мисионерската дейност на Американския борд на конгрешанските (съборни) църкви (American Board of Commissioners for Foreign Missions), Мисионерското общество на Методистката епископална църква (Missionery Society of the Methodist Episcopal Church) в САЩ и […]

Read More