„ИЗГРЕВЪТ” на Бялото Братство том.24
III. История на Българската евангелска църква и Евангелската методистка мисия (Част 1) (PDF)

1. Първи стъпки не евангелското просветно и религиозно дело в България
2. Създаване на Българското евангелско дружество и неговата дейност
3. Евангелската методистка мисия

Comments