Статията е част от поредицата наPastir.org по случай честването на 95г. от началото на Петдесятното движение в България и 200г. от началото на Протестантството по българските земи. Цялата поредица можете да прочетете тук: http://pastir.org/?p=95

Извадки от Живот и служение на Иван Е. Воронаев: Разширено юбилейно издание, включващо ИСТОРИЯТА на ДЕЦАТА на ВОРОНАEВИ, КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА на ИВАН ВОРОНАЕВ и ПЪРВИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ в БЪЛГАРИЯ (ИК „Игъл-2001“)

Д-р Теол. Доний К. Донев

Искам да ви съобщя нашите радостни вести. В Бургас, България. Господ кръсти със Святия Дух около 14 души. Имаме около 20 кандидата за водно кръщение, а около хиляда българи и руснаци бяха там и имаха голям интерес. На Великден, 1 май 1921 г., Господ кръсти трима души в град Сливен и Господ спаси няколко души в град Пловдив, където имахме събрания. Там кръстих четирима души в реката в името на Отец, Син и Святия Дух. Това бе моята първа служба с водно кръщение в България. В град Казанлък Господ кръсти пет души. Посетих Варна за втори път и Господ кръсти една сестра и спаси няколко. Аз кръстих четирима в реката в едно прекрасно богослужение. След две седмици, със семейството си ще отида във Варна, пристанищен град на Черно море, където има много руски имигранти. В България вече имаме петдесятни в пет различни града: Бургас, Сливен, Стара Загора, Казанлък и Варна. Кръстил съм [във вода] 34 души, а Исус кръсти 30 души в Святия Дух. Молете се за нас.

Ivan Voronaev Bulgarian Jubilee Edition 2015
За поръчки: Kнижарница ВЕРЕН – София, Kнижарница CLC – София, ИК „Игъл-2001“

Това пише И. Е. Воронаев в статията Петдесятница в България публикуваа в сп. Петдесятен благовестител на 11 юни 1921. Статията маркира датата на първата Петдесятница (неделя, 12 юни 1921г.), която мисионерите Воронаев и Заплишни прекарват в България след пристигането си през есента на 1920г.

Това кратко съобщение за първи път щрихира в национален мащаб напредъка на Петдесятното дело в България с предпоставки за създаване на петдесятни общества и организирането на първите петдесятни църкви в България през 1921г. Според написаното от Воронаев към лятото на 1921г. такива предпоставки има само в пет български града:

В Стара Загора Св. Дух получава съпругата на пастора на баптистката църква. Градът има стара мисионерска станция на конгрешаните чрез която за кратко функционира и евангелско училище. Това присъствие обуславя едно доста късно начало на петдесятната църква в Ст. Загора около 1932г. (вж. ЕПЦ Ст. Загора)

Казанлък е посетен от Воронаев след като по време на богослужението в Ст. Загора със Св. Дух е кръстена дъщерята на пастора на местната баптистката църква – по всяка вероятност най-старата действаща баптистка църква в България. (вж. Казанлък)

От водното кръщение в р. Марица на Великден 1921г. водят началото си всички петдесятни и харизматични църкви в Пловдив. (Вж. ЕПЦ-Пловдив)

В Бургас на 26 април 1921г. са кръстени 14 от посочените 34 души. Тази дата Воронаев и Колтович считат за начало на петдесятната църква в Бургас, когато Воронаев обединява кръстените със Св. Дух и отличени от конгрешанската църква в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”. Преди да замине за Одеса на 12 август 1921г., Воронаев споменава като организирана единствено тази петдесятна църква. (Колтович, “Протокол на Юбилейното събрание”, 8)

В Сливен, както в Бургас, от съборната църква се отделя нова общност на кръстените със Св. Дух вярващи. Конгрешанските църкви в двата града са неразривно свързани със служението на Коста Паунов, който най-свой ред повярва чрез видния ямболски евангелист Желязко Воденичаров.

Варна за кратко става дом на сем. Воронаеви преди заминаването им за Одеса. Споменатата кръстена в Духа сестра е възпитаничката на Павел Мишков, п-р Сийка Дрянова. А новоповярвалите са вероятно от евангелизаторски събрания на открито в морската градина. През 1921г. в града все още няма петдесятно общество. Оформилата се след заминаването на Воронаев петдесятна група функционира за дълго в местната методиската църква. /следва/

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

 1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
 2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
 3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
 4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
 5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
 6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
 7. 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
 8. На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
 9. Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
 10. Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
 11. Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 12. Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
 13. 04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
 14. Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
 15. Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
 16. Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
 17. Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
 18. Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
 19. 95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
 20. Първите петдесятни в България:Мисионери и вярващи