проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“

„Своеволията” на п-р Ладин Попов и Петдесятната църква в Русе като коректив на действията и отношението на съюзното ръководство

Това са петдесятните общества от:

 • с. Княз Симеоново163, което се събира в дома на Атанас Махленски;
 • с. Босилковци164, Свищовско, което се събира в дома на Георги Симеонов
 • и от с. Полско Косово, Беленско, което се събира в дома на Иван Бурджиев.165

Макар начело на русенската църква да е вече друг пастир – Ладин Попов, членовете ѝ продължават да държат поведение, което е коректив на действията и отношението на съюзното ръководство. През 1947 г., без да уведоми п-р Л. Попов и Духовния съвет на русенската църква, Изпълнителният комитет изпраща Еленка Тодорова на работа в Бургас и настоява русенци да плащат нейното възнаграждение. Възмутени, русенци пишат: „Изненадани сме от писмото Ви относно Еленка Тодорова. Дори Духовният съвет не е сезиран защо отива тя в Бургас. Ние не знаем по чие нареждане и желание отива в Бургас и недоумяваме защо ние да ѝ плащаме, при все че отива в много по-голяма и по-богата финансово църква. Църквата ни ще заплати и това с радост, защото ние сме заплащали и понесли разходите за създаването и укрепването на всички църкви в Горнооряховска, Великотърновска и Русенска околии”166.

Изпълнителната комисия полага усилия да активизира дейността сред младежите. В резултат през декември 1946 г. се провежда съживителна седмица в църквата в с. Априлци, Пазар-джишко, водена от п-р Димитър Русинов. В с. Крумово Градище, Карнобатско по време на Рождественските празници е образуван хор, който обикаля селото и привлича вниманието на население-то167.  

163 Обединение е село в Северна България. То се намира в община Полски Тръмбеш, област Велико  Търново.  От 1941 г. до 1948 г. носи името КнязСимеоново.

164 Предполага се, че с. Босилковци е образувано в началния период на турското владичество. Селото е разположено на 14 км северозападно от град Бяла и  р. Янтра.

165 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 5, л. 8–15.

166 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 5, л. 2.

167 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 18.

За пълният текст на изследването виж: СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

 1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
 2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
 3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
 4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
 5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
 6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
 7. 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
 8. На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
 9. Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
 10. Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
 11. Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 12. Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
 13. 04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
 14. Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
 15. Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
 16. Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
 17. Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
 18. Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
 19. 95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
 20. Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи
 21. Първите петдесятни в България: Общества и църкви
 22. Петдесятни църкви създадени в България през 1922-1926 година
 23. Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение(1928-1948)
 24. Донка Кинарева – пример на интелигентност, принципност и храброст
 25. Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен
 26. 95г. от пристигането на Иван Е. Воронаев в Одеса
 27. „Афоресването” на първите петдесетни общности в България
 28. 90г. от ръкополагането на Дионисий Заплишни за служител на Асамблеи на Бога
 29. 2 септември 1930: Дионисий Заплишни се връща в България
 30. Първата петдесятна национална младежка конференция – Ямбол (9-11 септември 1945)
 31. Преди 92г. Асамблеи на Бога изпращат п-р Николай Николов в България
 32. Петдесятното съживление през есента на 1927г. като предпоставка за създаването на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България
 33. Петдесятни църкви създадени в България през 1927-1929 година
 34. п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 35. Архивите говорят:Библейските курсове за пастири на СЕПЦ и богословското образование
 36. 1946: Заседание на Пастирската колегия на СЕПЦ в Стара Загора (1946 г.)
 37. Дванадесетият събор на СЕПЦ (1946 г.)
 38. Каталог на Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България(1929-1933г.)