Статията е част от поредицата на Pastir.org по случай честването на 95г. от началото на Петдесятното движение в България и 200г. от началото на Протестантството по българските земи. Цялата поредица можете да прочетете тук: http://pastir.org/?p=95

Еманиул БОЗОВ

Времето, в което живеем е наситено с информация, заобикаляща ни отвсякъде, която неусетно се промъква или агресивно нахлува, желана или нежелана, в нашето ежедневие. Печатните издания са важна част от носителите на информация. Запазена и съхранена тя се превръща в история, към която човек се завръща, за да ползва поуките от нея.

Темата на настоящото изследване: “Ролята и значението на списание ‘Благовестител’ и ‘Петдесятни вести’ в изграждането на петдесятното движение в България за периода 1928 – 1948 г.” е актуална поради напомнянето, че протестантската издателска дейност в България има историческо начало, развитие, духовен и обществено-политически принос към българското общество и в частност към формирането на духовния облик на протестантството в България. Списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести” са представители на петдесятното движение в България. Освен сп. “Благовестител”, което е основен предмет на това изследване и дългогодишен печатен орган на СЕПЦ ще бъде проследено и петгодишното положително развитие и на списание “Петдесятни вести”. Тези списания, наред с другите евангелски печатни издания имат положителен принос за разкриване на същността на протестантството и неговото утвърждаване в България в неговото многообразие. Възникването и ролята на сп. “Благовестител” и “Петдесятни вести”, имайки своя принос, както към утвърждаване на петдесятното движение, така и към цялостния евангелски печат, е една неизследвана досега област, което поражда избора на тази тема.
Протестантската издателска дейност през годините има развитие, за което свидетелства многообразието от заглавия и теми. Възникването на петдесятното движение в Америка от началото на ХХ век е съпътствано и от оживена издателска дейност. България не остава незасегната от световните духовни процеси в резултат , на които възниква петдесятното движение в страната, в основата на което е работата на определени мисионери взели активно участие в разпространение на петдесятното учение. По-късно се създават условия за обединяване на петдесятните общества в единен съюз, което ще бъде разгледано по-подробно.

Като необходима част от развитието на петдесятното движение е организирането на издателска дейност и създаването на печатен орган. Хронологично по метода на историко-сравнителния анализ се проследява двадесетгодишното развитие на списание “Благовестител” и петгодишното излизане на “Петдесятни вести”. Ролята, целите, промените и трудностите, които съпътстват издаването им. Богословието на списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести” е също обект на това изследване. Посочени са факторите, които допринасят за неговото оформяне и характеристиките, с които то се отличава.

Цел на настоящото изследване е да се установи духовния и социален принос на списанията за издигане и утвърждаване на петдесятното движение сред обществото. Техният принос в междуденоминационните отношения и роля за повишаване на духовното образование на петдесятния вярващ. От значение за изследването са и духовните цели, които си поставят списанията и средствата, които използват за тяхното постигане. Трудностите, които съпътстваха настоящото изследване основно бяха свързани с намирането на първичните източници – цялото течение на списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести” за периода 1928-1948 година. Установих, че дори в Националната библиотека “Св.Св. Кирил и Методий” няма пълен набор от тези издания. Малко са частните колекции, които притежават цялото течение на списанията. Липсата на научни изследвания за ролята и мястото на тези петдесятни издания към цялостния облик на българската протестантска дейност допълнително усложниха изследването. Работата ми беше подпомогната от намирането на архивни материали като доклади, окръжни писма и лична кореспонденция, непубликувани монографии на известни участници в развитието на петдесятното движение и такива от Неофит Цаков, редактор на вестник “Зорница” за периода 1925 – 1943 г. Развитието на петдесятното движение в България е съпроводено от необходимата за неговите цели издателска дейност, чийто основен продукт са списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести”.

[pdf-ppt-viewer href=“http://pastir.org/wp-content/uploads/2013/07/blag0vest.pdf“ width=“600″ height=“700″]

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

 1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
 2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
 3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
 4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
 5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
 6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
 7. 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
 8. На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
 9. Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
 10. Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
 11. Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 12. Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
 13. 04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
 14. Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
 15. Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
 16. Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
 17. Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
 18. Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
 19. 95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
 20. Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи
 21. Първите петдесятни в България: Общества и църкви
 22. Петдесятни църкви създадени в България през 1922-1926 година
 23. Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение(1928-1948)
 24. Донка Кинарева – пример на интелигентност, принципност и храброст
 25. Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен
 26. 95г. от пристигането на Иван Е. Воронаев в Одеса
 27. „Афоресването” на първите петдесетни общности в България