Пламен С. Цветков [PDF]

Когато първите американски мисионери пристигат на Балканите през първата половина на ХІХ в., Съединените щати са все още периферна, макар и бързо развиваща се държава. Във всеки случай доктрината, която американският президент Джеймс Монроу оповестява през 1823 г., е очевиден израз на страховете, типични за една малка страна пред домогванията на великите сили. Тя е отговор на намерението на Русия, Австрия и Прусия да помогнат на Испания да си възвърне властта върху Южна Америка, както и на плановете на Русия да разшири владенията си в Америка, като тръгне от Аляска, която е вече под скиптъра на руския самодържец … [PDF]

Comments