Написано като дисертация под диктовката на КГБ на български и руски

Антинаучная съшность петдесятничества в Болгарии (Институт научного атеизма, 1970) – PDF

Петдесятничеството в България (Партиздат, 1970) – PDF

Българската версия споменава Църква на Бога като първата петдесятна църква в САЩ стр. 13.
Всъщност препратката е към книгат на Г. Беров, Сектата на петдесятниците (Спфоия, 1958)
Първите й проповедници от 1886 Спърлинг и Брайънт са споменати по име, както и първия гл. старейшина А.Дж. Томлинсън.

Comments