Петдесятничество в България – Снежана К. Марзанова

Написано като дисертация под диктовката на КГБ на български и руски Антинаучная съшность петдесятничества в Болгарии (Институт научного атеизма, 1970) – PDF Петдесятничеството в България (Партиздат, 1970) – PDF Българската версия споменава Църква на Бога като първата петдесятна църква в САЩ стр. 13. Всъщност препратката е към книгат на Г. Беров, Сектата на петдесятниците (Спфоия, 1958) […]

Read More