След освобождението, в годините когато Петър Дънов учи в Свищов,“… в Северна България е имало мисионерска дейност на 9 места: Русе, Свищов, Търново, Ловеч, Орхание/Ботевград/, Лом, Плевен, Видин и Тулча.“ [3-142]

„Началото на методисткото дело в Свищов е положено през 1863 година от д-р Алберт Лонг-американски мисионер, завършил богословие в Бостънският университет, професор и известен българофил, роден през 1832 година.“[5-72]

Като основател на методистката мисия в България той изучава българския език, народните нрави и обичаи . През 1863 г. при своите посещения на град Свищов, той се запознал с някои тогавашни градски първенци и на събрания в частни приятелски къщи придобил последователи. [5-72] Първият от тях, който се увлякъл в методизма е Стоян Руевски. Устройвали са събрания в дома на Стоян Руевски на които идвали по десетина души.[4-17,62]

Неговият син Атанас Стоянов Руевски става учител на Петър Дънов в Богословското училище. През 1887 година той заедно със Стефан Томов и Йордан Икономов полага подписа си като трети член на учителската комисия върху атестата за завършено образование на Петър Дънов. За директор на училището се е подписал И. С. Лад.

Малко повече от десетилетие преди идването на Петър Дънов в Свищов – „протестантите започнали агитация в Свищов за привличане на православни граждани към своето вероизповедание. За тая цел закупили места в града, построили си училищно помещение – сегашното Градско общинско управление и наредили в него мъжко и девическо училища. За тях те доставили всички съвременни учебни помагала, уредили физически и химически кабинети, наредили пансион. Програмата на училищата им била съвършена за времето си.“[5-131 ]

Базата на методистката мисия.

Тя се състои от протестантски храм комбиниран с жилище за пастора и пансион за учащите, научно-богословското училище и печатницата към мисията, която работи и като издателство. Сградата на училището гледа към хълма край града с люляковите храсти, където ще се отправя в утрините след като е посвирил на цигулка в пансиона с озарено от светлина лице. От тази най-висока точка на хълма над града се виждат прекрасните изгреви и залези на Слънцето. Той предусеща и докосването до произведенията на велики мислители като древногръцките философи Питагор, Платон, Аристотел, Парацелзиус и други автори, които ще прочете.

Свещенослужител е назначеният от мисията пастор, който живеел със семейството си в Свищов. Имало е и пътуващ проповедник изпълняващ ролята и на разпространители на книги, печатница – издателство, ръководител на мисията и директор на училището.

Comments