ИЗВЕСТИЯ на ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ (PDF)

  • Комитетът по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове
  • Цар Борис III в британската дипломатичeска кореспонденция (1919-1941)

Comments