Моменти от историята на евангелската методистка епископална църква
1. Исторически предпоставки за Реформацията (PDF)

5. България през XIX век: Културно и духовно съживяване на българския народ (PDF)

6. Методистката епископална църква в духовния живот на българското общество. Методистката мисия в България – дейност.

6.1 Д-р Албърт Лимерик Лонг (PDF)