Comments

  1. Georgi Pehlivanov

    Като ли беше вчера, когато градихме и оставихме сърцата си. Добри спомени, с добри приятели, велики преживявания.