България в периодичното издание на Методистката църква
д-р Теол. Доний К. Донев

„Евангелието във всички земи” („The Gospel in All Lands”)
Ню Йорк, Февруари, 1889, стр. 96

Броят съдържа писмото на Стефан Томов писано на 28 декември 1888 от Свищов, което разказва за живота и младата смърт на един от учениците в мисионерското училище. Въпреки, че името на ученика не се споменава в писмото, Томов подробно описва шестте седмици през които той е свързан с мисионерското училище. Изпратен там от мисионерът Лаунсбъри, който работи в Русе, младежът със сръбски произход е назначен от мисионера Лад за готвач в кухнята на училището, като съвременно се заема с превеждането на три български трактата на родния си език, който е описан в писмото като „македонски румънски”. Томов помества и кратко свидетелство на друг ученик, който познава младежа за краткият му престой в мисионерското училище в Свищов. Статията е добър пример за дейността на методистката мисионерска верига в северна България, наред с мисионерското училище и методите на обучение които се прилагат.

„Евангелието във всички земи” („The Gospel in All Lands”)
Ню Йорк, Март, 1889, стр. 134

„Словото на Бога
Един от местните мисионери в България ни разказа за обръщението на своя баща чрез малкия Нов Завет на български който струва 1 пени. Страниците на този Нов Завет били скъсани и разпилени в полето. Човекът намерил част от страница на които прочел думите „Бог” и „любов”. Той никога не бил чувал за Божията любов и затова занесъл листа при мисионера за да го пита за значението; и чрез този малък скъсан лист от Евангелието, той научил за Бог, който толкова ни обича, че дори умря за нас”.