„Уилището е устремено напред към превръщането му в Американски институт за наука и теология“ [3-148]

Сградата на училището е построена специално за методистката мисия и представлява архитектурно произведение наподобяващо модерната тогава виенска архитектура. За изграждането и е закупено подходящо място в центъра на Свищов и по план в нея са предвидени помещения за учебни класни стаи, за кабинети по физика и химия снабдени с надлежни пособия и учебни материали, отделени са помещения за учителския персонал.

Оборудваните кабинети по физика и химия, които са снабдени с материали и пособия, са спомагали за онагледяване на учебните занятия. Ръководството на методистката мисия счита, че за получаване на солидни познания по 20-те учебни предмета и за да бъдат випускниците на училището наистина годни за сериозна работа, всички научни въпроси трябва да бъдат разяснени на учениците с най- голяма обективност и яснота. Това обяснява създаването на кабинети по физика и химия в които опитите и упражненията заемат централно място в уроците. Както съобщава Стефан Ганчев по-горе: „… доставили всички съвременни учебни помагала, уредили физически и химически кабинети, наредили и пансион“.

Пансиона, е предвиден да подслони ученици дошли от други места в Свищов. Той е събрал учениците на едно място бидейки тяхно убежище и дом – ползвали са го учащите младежи дошли от други населени места.

Учителите

За учители били назначавани българи и американци – повечето с богословско образование и бакалавърски степени защитени в американски университети. И тук както във Варна за обучението на Петър Дънов се грижат забележителни учители и книжовници, носители на по-висока култура и прогрес. Сред тях с най-дълголетна служба в училището е

д-р Стефан Томов

Той е роден на 25 март 1850 г. в гр. Котел. Първоначалното си образование получава в родния си град. През септември 1862 отива в Малта и влиза в английския протестантски колеж „Сент Джулиен“. През 1865 година постъпва в Робърт Колеж – Константинопол, където завършва през 1869 г.

Заема се с учителстване в Ямбол, Тракия през 1870 г. и в Котел, родното му място, през 1871-1872 г. Става чиновник в английската моряшка болница на 12 март 1873 година. Идва в Америка на 30 декември 1875 г.“

В САЩ Томов е завършил през 1877 г. богословски курс в Богословската семинария Дрю – Медисън, Ню-Джърси. Веднага бил назначен за пастор в една скромна методистка църква за една и половина година.

В началото на 1879 г. Стефан Томов се завърнал в България, като проповедник на Методистката Евангелска църква в Северна България. Първото му назначение било в Търново. В тоя град работил при големи мъчнотии през историческата 1879 г.

През 1880 г. е бил преместен в Свищов, дето работил като пастир и учител до 1892 г. През май 1884 в Константинопол Стефан Томов се жени за сестрата на Икономов, неговия колега от училището в Свищов – Адомица.

Стефан Томов е знаел 8 езика, членувал е в Дружеството на полиглотите в семинарията Дрю, град Медисън САЩ Там получава степен бакалавър на духовните науки в класа от 1877 г. [3-106,107]

Като учител и като протестантски пастир в Свищов д-р Томов е оставил добри спомени между гражданството. Работил е като общественик. Бил е зачитан и уважаван от свищовските граждани.

Йордан Иванов Икономов

„Записан е в семинарията Дрю на 19.09.1871 от град Елена, България, роден на 19.09.1847 син на Иван Икономов. Получил образователна степен „Бакалавър по изкуствата“ при обучението си между 1865 и 1869 в Робърт колеж, Константинопол.

Получава звание бакалавър по изкуствата в семинарията Дрю, щат Ню Джърси. Оженва се за Манола Г. Илиева на 12.09.1885. Става член и стажант пастор на Ню-аркското настоятелство.

На годишното събрание на методистката мисия в България от ноември 1876 година в Русе получава българското си пасторско назначение. Работи като пастор в Свищов от 1877 до 1881 година, в Търново – от 1881 до 1883 година, учител в свищовския богословски институт – 1882-1890, помощник ръководител на ловешкия район на Методистката църква -1890-1891 и на Севлиево 1891-1893, книгоразпространител за България -1892-1895 и 1904-1918.

Габриел Чалис

Габриел Чалис е американски методистки функционер, преподавател по английски език в училището. Той е пристигнал със съпругата си в България през 1875 година. Скоро след това тя заболява и почива в Свищов през 1877 г. През 1879 г. Чалис става ръководител на методистката мисия в Княжеството, а през 1891 става директор на богословското училище.

И. С. Пад

Член на Ню-Йоркската методистка църква, пристигнал в България със съпругата си през 1880 година и е директор на Богословското училище в Свищов през 1887 година по време на дипломирането на Петър Дънов.

Ат. С. Руевски

Ат. С. Руевски е учител, син на Ст. Руевски – първият свищовец, запознат от д-р Лонг с методистката идея. В бащиния му дом са провеждани събрания от методистките функционери Д-р Алберт Лонг, Гаврил Илиев и др. Присъствали са около десетина души, между които и Тодор Николов от Свищов, завършил в Русе курс за подготовка на местни методистки дейци.

Трайко Константинов

Трайко Константинов е роден в Щип, завършил е семинарията Дрю в Медисън, щата Ню Джърси САЩ със степен бакалавър на духовните науки, Става ръководител на мисията в Свищов към момента на завършването на Петър Дънов.[3-37]. От печатните издания на мисията се вижда че през 1887 г. Трайко Константинов е работил и като преводач на литература в тамошната печатница . Едно от заглавията подготвени с негово участие като преводач е:“ЗЛОСЛОВИЕ или Юзда на разюзданий язик“. Издадено от печатницата на Американската Евангелска мисия в Свищов през същата 1887 година, в която Петър Дънов получава атестата за завършено образование.

Преподавани са около 20 предмета. Някои от тях са продължение на изучаваните във варненската гимназия, повечето са нови:

1/ Закон Божий
2/ Старобългарски език
3/ Български език
4/ Английски език
5/ Френски език
6/ Психология и Логика
7/ История и География
8/ Математика
9/ Естествена История
10/ Физика
11/ Химия
12/ Политическа Икономия
13/ Рисуване
14/ Тълкуване на Светото Писание
15/ Доказателство на Християнството
16/ Църковна История
17/ Догматично Богословие
18/ Хомилетика (красноречие в проповядването)
19/ Пасторско Богословие
20/ История на Цивилизацията

Уроците в свищовското Богословско училище

По религия е преподавал Стефан Томов, като е разглеждал „10-те религии в света всичките целящи да приближат човека до Бога“[3-154].

По История на цивилизацията – Йордан Икономов ги е водил на разкопките на древния римски град Нове край Свищов – където им е показвал останките на театър, военна болница, жилищни постройки, църкви, бани и къщи на офицерски семейства.

Английски език – Габриел Чалис е предал на Петър висши езикови умения овладени до степен да му позволят да усъвършенства бързо говоримия английски език по време на следването си в САЩ и да стане любим оратор на колегите си при студентските излети сред природата. Писмените умения по английски език са изградени пак под вещото ръководство на Чалис. Те са видни от изящния почерк, с който Петър е написал тезисът при завършване на семинарията озаглавен „Миграцията и покръстването на германските племена“ [3-297]

Хомилетика – всеки ученик е подготвял учебна проповед и я изнасял пред своите съученици и преподаватели в местната методистка църква. Петър Дънов усвоява уменията по този предмет така, че с лекота подготвя своите ненадминати учебни проповеди, изтъкани от хвърковато и завладяващо слово.

Физика – занятията се провеждали в отделен кабинет по физика, където научните факти са били демонстрирани с подходящи уреди, физичните явления били наблюдавани с възможност за възпроизвеждане, а изводите били доказвани с демонстративни опити.

Химия – в отделен кабинет по химия са провеждани занятия отново с онагледяване на учебния процес, с провеждане на опити с веществата при изучаване на техните свойства и взаимодействия. Използвали са апарати и химикали доставени от чужбина.

И учебниците

Учебниците са написани специално за подготовка на протестантски мисионери, добре са илюстровани, приятни за ползване. „Те са невероятни, точно очертани, някак нежни и добри рисунки на нежни и добри деца, жени, мъже, животни, растения. Картинките им са пълни с топлота и толерантност „[3-154]

Comments