Американското научно-богословско училище в Свищов

„Уилището е устремено напред към превръщането му в Американски институт за наука и теология“ [3-148] Сградата на училището е построена специално за методистката мисия и представлява архитектурно произведение наподобяващо модерната тогава виенска архитектура. За изграждането и е закупено подходящо място в центъра на Свищов и по план в нея са предвидени помещения за учебни класни […]

Read More