Павел Василев Драгомиров: Американското научно богословско училище в гр. Свищов

През 1880 г. Мисионерското дружество в Америка изпраща за евангелската методистка мисия в Северна България нов мисионер А. Р. Джонс със съпругата си. На следващата година (1881 г.) те са препратени в Търново. За помощник на мисионера Джонс е назначен пастир Йордан Икономов. Същата година, А. Р. Джонс и Й. Икономов откриват в Търново временно […]

Read More

Второ лятно училище на българските евангелски проповедници – Ловеч

Християнски свят, Г. VIII, бр. 9 (IX.1899), с. 129-130. Преди три години се държа в гр. Самоков първото Лятно училище на българските евангелски проповедници. Тази година второто Лятно училище се държа в гр. Ловеч от 28 миналий юлий до 4-й август. Целта на събирането на евангелските проповедници на така нареченото Лятно училище е да се […]

Read More

Американското научно богословско училище в Самоков

Моменти от историята на евангелската методистка епископална църква 7. Американското научно богословско училище в Самоков (PDF) Историческа справка Първите ученици Иван Димитров Петър Василев Банчо Тодоров Иван Тодоров Братя Тихчеви Учениците стават проповедници Кратки биографични данни за първите випускници Евангелската църква в с.Хотанца, Русенско

Read More