Евангелската методистка мисия и протестантското училище в Свищов

Свищов. Принос за историята му. Свищов, 1929, с. 72-74. протойерей Стефан Ганчев Началото на методисткото дело в гр. Свищов е положено през 1863 г. от добре известния американски мисионер Д-р Алберт Лонг. При своето посещение в града, той се запознал с някои тогавашни градски първенци и на събрания в частни приятелски къщи, придобил последователи. След […]

Read More

Американското научно-богословско училище в Свищов

„Уилището е устремено напред към превръщането му в Американски институт за наука и теология“ [3-148] Сградата на училището е построена специално за методистката мисия и представлява архитектурно произведение наподобяващо модерната тогава виенска архитектура. За изграждането и е закупено подходящо място в центъра на Свищов и по план в нея са предвидени помещения за учебни класни […]

Read More